Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

nmg
4429 f8c6 500
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka

May 07 2017

June 24 2015

nmg
1947 7cfd 500
Reposted fromsinned sinned viastonerr stonerr

June 23 2015

nmg
8635 a5ac 500
Reposted fromthepointless thepointless viaaniuszka aniuszka

May 17 2015

nmg
nmg

May 13 2015

nmg
Gliwice, 1983

May 12 2015

nmg
8998 a948
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viafelicka felicka
nmg
nmg
No a my, a my to się nie znamy już prawie
Reposted fromoutline outline viapikkumyy pikkumyy

May 01 2015

nmg
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Ale wtedy masz już pewność, że nie utoniesz, bo na plecach niesiesz koło ratunkowe zwane doświadczeniem. Warto podjąć ryzyko.
— dobry cytat!
Reposted fromchocoway chocoway viapikkumyy pikkumyy

April 22 2015

1560 f161 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka

April 19 2015

nmg
clouds cheatsheet
Reposted fromadt adt viaindivisualist indivisualist

April 17 2015

nmg

April 14 2015

nmg
1484 9dfb
Reposted fromHaujobb Haujobb viagranini granini
nmg

April 12 2015

nmg
Reposted fromkabliukai kabliukai viapikkumyy pikkumyy
nmg

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viapikkumyy pikkumyy
nmg
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapikkumyy pikkumyy

April 11 2015

nmg
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama; zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLadyKamikaZe LadyKamikaZe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl